Sopimusehdot

1. JÄSENYYS

a) SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Villi ja vapaa sekä Ota tai jätä jäsenyyksien sopimukset ovat voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään kuusi (6) kuukautta. Kerralla kuntoon ja Vahva valinta jäsenyyksien sopimukset ovat voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään kaksitoista (12) kuukautta. 10 x Ryhmäliikunta- ja Kuntosalikortit ovat voimassa kolme (3) kuukautta. Kuukausipassi on voimassa yhden (1) kuukauden. Asiakkuuden päätyttyä asiakas on velvollinen palauttamaan asiakaskorttinsa vastaanottoon. Palauttamattomasta asiakaskortista peritään 20€ korvausmaksu.

b) SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Sopimuksen haltija on oikeutettu irtisanomaan sopimuksensa kahden (2) kuukauden irtisanomisoikeudella. Erityissyitä sopimuksen irtisanomiseen ei vaadita. Irtisanominen tulee aina tehdä henkilökohtaisesti kuntokeskuksessa irtisanomislomakkeella. Kunto- ja hyvinvointikeskus Studio One vahvistaa irtisanomisen ja ilmoittaa viimeisen veloituspäivän. Etukäteen maksettuja harjoituskuukausia ei palautetta. Sopimuksen voi kuitenkin irtisanoa ilman 2kk irtisanomisaikaa, mikäli sopimuksen haltijalla on vähintään kahden (2) kuukauden liikuntakyvyttömyys, joka estää häneltä liikunnan harrastamisen. Välitön irtisanominen vaatii lääkärintodistuksen.

c) SOPIMUKSEN JÄÄDYTYS Villi ja vapaa jäsenyyden sopimuksen voimassaolo voidaan jäädyttää ilman erillistä syytä jokaista 12kk kohti kahdeksi (2) kuukaudeksi. Ota tai jätä jäsenyyden sopimuksen voimassaolo voidaan jäädyttää ilman erityistä syytä jokaista 12kk kohti yhdeksi (1) kuukaudeksi. Tällöin jäädytyksestä peritään kertaluontoisena kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen jäädytysmaksu jokaista jäädytyskuukautta kohti. Minimi jäädytysajan pituus on kuukausi. Ilmoitus jäädytyksestä tulee tehdä etukäteen vähintään 1kk ennen jäädytysajanjakson alkua kuntokeskuksen vastaanottoon. Irtisanottua sopimusta ei voi jäädyttää. Jäädytysoikeus koskee vain voimassaolevia sopimuksia. Mikäli sopimus irtisanotaan jäädytyskauden aikana, alkaa irtisanomisaika vasta jäädytyskauden päätyttyä. Kerralla kuntoon, Vahva valinta, 10 x Ryhmäliikunta- ja Kuntosalikortteja sekä Kuukausipassia ei voi jäädyttää.

Jäädytysmaksu 20€/kk
Yli yhden (1) vuoden asiakkuuksille 10€/kk
Yli kahden (2) vuoden asiakkuuksille 0€/kk

Sairaudesta tai raskaudesta johtuen kaikkien sopimusten voimassaolo voidaan jäädyttää vähintään yhdeksi (1) ja enintään 12 kuukaudeksi, jolloin veloitukset ja harjoitteluoikeus katkeavat. Vain lääkärintodistuksen mukainen, minimissään neljä (4) viikkoa yhtäjaksoisesti kestävä, sairaudesta tai raskaudesta johtuva väliaikainen liikuntakyvyttömyys oikeuttaa sopimuksen sairausajan jäädytykseen. Jäädytykset ja harjoitusmaksujen hyvitykset huomioidaan kuukausitasolla, yksittäisiä sairaslomaviikkoja ei huomioida. Jo veloitettuja harjoitusmaksuja ei palauteta, vaan ne huomioidaan tulevien harjoitusmaksujen hyväksi. Sairaudesta tai raskaudesta johtuvasta sopimuksen jäädytyksestä ei peritä erillistä jäädytysmaksua.

2. MAKSUTAVAT JA -EHDOT, SAATAVIEN PERINTÄ

Maksutapana on yleensä lasku. Asiakas voi valita haluaako laskun sähköpostitse, haluaako maksaa sen kassaan, haluaako sen e-laskuna suoraan verkkopankkiinsa vai paperisena postissa. Paperilaskusta peritään 5€ laskutuslisä. Asiakas voi valita maksaako laskun kuukausittain tai suuremmissa (1, 2, 3 tai 4 krt vuodessa) erissä. Kuukausipassi ja 10 x Ryhmäliikunta- ja Kuntosalikortit maksetaan aina kerralla. Laskutus tapahtuu aina 15 päivää ennen harjoituskauden alkua ja laskulla on 14pvä netto. Harjoituskausi on aina kalenterikuukausi. Etukäteen maksettuja suorituksia ei palauteta liikuntaseteleinä eikä rahana jäsensopimusta irtisanottaessa.

Erääntyneestä laskusta lähetetään yksi (1) maksumuistutus sekä yksi (1) maksukehotus, johon lisätään kulloinkin voimassaolevat muistutus- ja laskutuskulut. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi ulkopuoliselle taholle. Kun saatava on siirretty perintään, on Kunto- ja hyvinvointikeskus Studio Onella oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen asiakkaalle. Tämä ei kuitenkaan vapauta asiakasta sopimuksen mukaisesti erääntyvien erien maksamisesta.

3. YLEISET SOPIMUSEHDOT

KUNTO- JA HYVINVOINTIKESKUS STUDIO ONE:

Kunto- ja hyvinvointikeskus Studio One huoltaa välineet, laitteet ja varusteet taatakseen toiminnan laadun ja turvallisuuden. Studio One voi sulkea keskuksen tai lyhentää aukioloaikoja pyhäpäivien ja virallisten vapaapäivien yhteydessä. Studio Onella on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen siitä riippumattoman esteen seurauksena (vesivahinko, työtaistelutoimenpide tai muu sen kaltainen este, minkä seurauksena palveluja ei voida tarjota). Studio Onella on myös oikeus rajoittaa Studio Onen tilojen käyttämistä joko kokonaan tai osittain välttämättömien huolto- yms. toimenpiteiden ajaksi.

Studio One pidättää itsellään oikeuden tehdä kausikohtaisia muutoksia ryhmäliikuntaohjelman sisältöön ja tuntien määrään sekä liikuntakeskuksen aukioloaikoihin. Studio One pidättää itsellään oikeuden rajoittaa tehtävien asiakassopimusten määrää sekä osallistujien määrää ryhmäliikuntoihin. Studio One pidättää itsellään oikeuden perua ryhmäliikuntatunti ohjaajan sairauden tai muun esteen takia. Perumisesta tulee aina ilmoittaa osallistujille henkilökohtaisesti. Studio One ei vastaa henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaille tai asiakkaiden vieraille tai henkilökohtaiselle omaisuudelle Studio Onen tiloissa tai Studio Onen tilojen yhteydessä olevissa tiloissa/alueilla (esim. parkkipaikka), paitsi jos vahinko on aiheutunut Studio Onen laiminlyönnin johdosta. Studio One pyrkii dopingvapaaseen ympäristöön ja toimintaan. Studio One pidättää itsellään oikeuden purkaa asiakassopimus, jos asiakas esiintyy päihtyneenä, jättää noudattamatta turvallisuus- tai järjestysohjeita, käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti tai jos käytöksen katsotaan olevan liikuntakeskuksen ilmapiiriin sopimatonta.

SOPIMUKSEN HALTIJA:

Sopimuksen haltija pyrkii omalla panoksellaan vaikuttamaan keskuksen viihtyvyyteen ja siisteyteen sekä noudattamaan Studio Onen välineiden, laitteiden tai varusteiden käyttöä koskevia ohjeita. Sopimuksen haltija on vastuussa omasta terveydentilastaan siten, ettei harjoittelu aiheuta terveysriskiä. Harjoittelu tapahtuu sopimuksen haltijan omalla vastuulla. Studio Onen kaikki sopimukset ja kortit ovat henkilökohtaisia. Harjoitteluoikeutta ei voi käyttää kukaan toinen, eikä sitä voi siirtää toiselle. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi Studio Onella on kulunvalvontajärjestelmä. Kulunvalvonta edellyttää jokaisen sopimuksen haltijan käyttävän asiakaskorttiaan ennen käyntiään tai todistavan henkilöllisyytensä. Kadonneen, turmeltuneen tai muuten käyttökelvottoman asiakaskortin uusimisesta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen käsittelykulu.

Sopimuksen haltija ymmärtää, ettei voi vaatia hyvitystä harjoitusmaksulleen, eikä irtisanoa sopimustaan, jos Studio One joutuu hetkellisesti osittain tai kokonaan sulkemaan kuntokeskuksen ja keskeyttämän palvelujen tarjoamisen siitä riippumattoman esteen tai kuntokeskuksessa suoritettavien välttämättömien huolto- yms. toimenpiteiden takia. Sopimuksen haltijan tulee tehdä sopimus- ja laskutustietojen muutokset kirjallisesti kuntokeskuksessa muutoslomakkeella. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan kuukauden veloituspäivästä.